Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Andrea Gabrišová
obec.strezenice@stonline.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 
Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Aktuality

Pokyn k minimalizovaniu šírenia COVID-19

Oznamy obce

Informácia obce k 18.3.2020

Obecný úrad a krízový štáb obce Streženice zložený z poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a starostu Vás chce informovať o najbližšom období v našej obci.

Žiadame občanov, ktorí prišli zo zahraničia, aby sa správali k svojmu okoliu zodpovedne a dodržiavali domácu karanténu.

Žiadame občanov, aby zodpovedne nosili rúška čím chránia seba a aj svoje okolie, chránia tým napríklad aj zamestnancov obchodov. Buďte k sebe zodpovední.

Oznamujeme občanom, že v prípade potreby, pre občanov, ktorí sú sami, a majú problém zo stravovaním, tak vieme v spolupráci s pánom Pojezdalom zabezpečovať stravu dovozom do domácnosti za 3 eura a 50centov za jeden obed. Ak máte záujem, kontaktujte v prípade záujmu obecný úrad a to hlavne telefonicky. Zabezpečovanie obedov by bolo od pondelka 23.marca.

Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Streženice sa otvorenie zberného dvora odkladá.

Ak občania majú záujem o uloženie odpadu na zberný dvor, kontaktujte obecný úrad. Zamestnanec obce alebo starosta obce Vám po spoločnej dohode zberný dvor otvorí.

Krízový štáb obce ďalej rozhodol, že do každej domácnosti v najbližších dňoch budú dodané ochranné rúška prvého styku, pre každého občana a dieťa. Rúško je potrebné oprať a prežehliť. Nie je určení na dlhodobé nosenie. Je vhodné pri stretnutí s poštárkou, alebo na prechod do obchodu. Nájdete si ich vo svojej schránke. Touto cestou chcem poďakovať ženám z našej obce, ktoré to pre našich občanov šijú. 

Obecný úrad a Krízový štáb obce Streženice sa snaží zabezpečiť dostatok látky na to, aby ste mali plnohodnotné bavlnené rúška, ktoré vydržia dlhšie. Problém dnešnej doby je materiál, preto prosíme o trpezlivosť. Ak má niekto vhodnú látku na ušitie rúšok prosím kontaktujte starostu obce.

Na stránke obce sú všetky potrebné a najnovšie usmernenia, ako a čo robiť pri ochorení koronavírusom. Posnažíme sa ich zverejniť aj v úradnej tabuli pred školou.POKYN OBCE K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU, 

K DIANIU A ČINNOSTI OBCE

 

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a nariadenia Ministerstva školstva, sa výchovno-vzdelávací proces, či už pre základnú alebo aj materskú školu, prerušuje a to zatiaľ do 27.3.2020 vrátane tohto dňa. Rodičov žiakov základnej školy bude v pondelok kontaktovať riaditeľka školy. Stravovanie v školskej jedálni je pre žiakov a cudzích stravníkov taktiež prerušené.

Žiadame občanov, aby boli zodpovední a vyhýbali sa verejným priestranstvám, školskému areálu, obchodným centrám, obchodom, kde je najväčšia pravdepodobnosť nákazy.

Ďalej žiadame občanov, ktorí pricestovali zo zahraničia domov k svojim rodinám, aby dodržiavali karanténu počas 14 dní. Vyhýbajte sa verejnosti, pre nás všetkých urobíte veľkú službu. Za nedodržanie karantény hrozí pokuta vo výške 1659€.

Rímskokatolícka farnosť Púchov oznamuje, že svätá omša zajtra 15.marca 2020 v našom kostole nebude. Z dôvodu zachovania zdravia sú zatvorené aj pohostinstvá. Do odvolania sa rušia aj akcie poriadané obcou, alebo pripravované športové, kultúrne a spoločenské akcie v obci. 

Pripomíname občanom, ktorí cítia príznaky ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštevovali zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234.

 

Obecný úrad je od pondelka 16.marca 2020 do odvolania pre verejnosť zatvorený. V prípade potreby komunikujte s úradom telefonicky alebo elektronicky. Telefónne kontakty a emailové adresy sú na internetovej stránke obce.

O ďalšom vývoji v obci a v regióne Vás budeme aktívne informovať prostredníctvom oznamov v rozhlase, na úradnej tabuli a na stránke obce.

Veríme, že sa k svojmu okoliu budete správať zodpovedne. Vopred ďakujeme za dodržiavanie týchto opatrení.
Autor: Starosta | Utorok, 10.03.2020 15:00, Aktuality,

Zberný dvor Streženice

Oznamy obceObecný úrad Streženice oznamuje občanom, že Zberný dvor bude otvorený podľa potreby občanov na zavolanie na obecný úrad. Z dôvodu, že chceme predísť kontaktu vačšieho počtu občanov na zbernom dvore, kontaktujre obecný úrad ak potrebujete uskladniť niečo na zberný dvor. Pracovník obce, alebo starosta obce Vám podľa potreby Zberný dvor otvorí.Autor: Starosta | Sobota, 23.11.2019 21:00, Aktuality,

Oznam - školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň Streženice, Hlavná č. 83, 020 01 Streženice

Oznam

 

Školská jedáleň oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 20.8.2019 a to nasledovne:

 

Deti navštevujúce materskú školu sumu 29,40 Eur/mesiac                

(najlepšie zadať trvalý príkaz od augusta do mája)

 

Deti navštevujúce posledný ročník v materskej škole (predškoláci) sumu 10,--Eur /mesiac  

(najlepšie zadať trvalý príkaz od augusta do mája), alebo 100,-- / rok.

 

Deti navštevujúce základnú školu sumu 50,-- Eur /rok.

 

IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005Autor: Starosta | Streda, 07.08.2019 11:41, Aktuality,

Oznamy obce
Územný plán obce Streženice

Zmeny a doplnky č. 1 
Schválené OZ dňa 24.10.2019

Dokument na stiahnutie : 
                                             
ÚPN-O Streženice dokument schválený OZ dňa 15.12.2016

Výkresy:

Textová časť:Autor: Starosta | Pondelok, 07.11.2016 11:00, Aktuality, 4244 čitateľov

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach

Prihláška na odber stravy

 

          Školská  jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach podľa § 5 odst.6 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

prijíma stravníka  na školský rok  2018/2019

Nástup od 

Priezvisko a meno: 

Skupina:

Variabilný symbol:


Harmonogram výdaja jedál:

                   Desiata          8,30  hod. -    8,50 hod.

                        Obed             11,15 hod. - 11,45 hod.

                       Olovrant         14,15 hod. - 14,30 hod.

               ZŠ 1. stupeň            Obed:             12,15 hod. - 12,45 hod. 

               Zamestnanci            Obed:             11,45 hod. - 12,20 hod.

               Cudzí stravníci         Obed:             12,00 hod. - 12,20 hod.

 

Oznam

 

Školská jedáleň Streženice oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť do 25. 08. 2018. 

Suma stravného pre deti MŠ je 27,40

a pre žiakov ZŠ je 23,80

Číslo účtu                                                         

IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005                                        

variabilný symbol - rodné číslo dieťaťa 

(pri nastavení trvalého príkazu platba musí odísť najneskôr 18.deň v mesiaci a ako poslednú platbu treba nastaviť  máj (t.j. na jún)).

 

Zároveň žiadame rodičov žiakov, aby deti ktoré nepôjdu prvý školský deň t.j. 03.09.2018 na obed odhlásili najneskôr do 7.00 hod. na tel. číslo 042/4675101.

 

       Ďakujem.

Dagmara Trníková

vedúca školskej jedálneAutor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:30, Aktuality,

Ďaľšie aktuality

O obci

Téma: Samospráva
Autor: Obec Streženice   Streda, 26.01.2011 22:15
Samospráva

Obec Streženice leží na styku Ilavského podolia s Bielymi Karpatmi pri ústí Bielej vody do Váhu. Poloha obce je 49° 6´ severnej zemepisnej šírky a 18° 8´ východnej zemepisnej dĺžky. Celé katastrálne územie obce je najvýchodnejším výbežkom podcelku Bielych Karpát – Vršatských bradiel.

Východná časť územia sa rozkladá prevažne na nízkych terasových naplaveninách Váhu.  Väčšia časť územia je odlesnená, súvislejšie lesy sa nachádzajú len v západnej časti územia, nesúvislé porasty aj v juhovýchodnej časti. Na severe hraničí katastrálne územie Streženíc s katastrálnym územím Púchova (jeho miestnej časti Púchov – Hrabovka), v najsevernejšom výbežku, na východnom svahu Dlhej lúky (581m n. m.), sa stretáva s katastrálnym územím Hornej Breznice, potom sa stretáva s katastrálnym územím Dolnej Breznice, na juhu hraničí s katastrálnym územím Medného, na východe (v dolnej časti) spočiatku s katastrálnym územím Dolných Kočkoviec, potom (v hornej časti) s katastrálnym územím Púchova (jeho miestnej časti Púchov – Horné Kočkovce). Centrum obce sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia, v severnej časti územia sa ešte nachádzajú miestne časti Keblie a Slatina,  v južnej časti miestna časť Štepnice. Komunikačnou osou územia je štátna cesta I/507 Púchov – Pruské, prechádzajúca pozdĺž východnej hranice katastrálneho územia.

Rozloha katastrálneho územia Streženíc je 798 hektárov. Nadmorská výška v strede obce je 260 m. n. m. Najnižšia poloha je 256 m. n. m., je to v mieste, kde staré koryto Váhu  opúšťa katastrálne územie. Najvyššia poloha je 546 m. n. m.- je to zalesnená kopa Keblie, najvýchodnejší horský výbežok Bielych Karpát, ktorý je zároveň výškovou dominantou a nachádza sa v západnej časti katastrálneho územia. Z výraznejších vrcholov  možno ešte uviesť Štepnickú skalu (420 m. n. m.), ležiacu v južnej časti katastrálneho územia.

Približne sto metrov od posledného domu na pravej strane Streženíc, napravo od železničnej trate, smerom na Moravu je časť Keblie, ktorá bola kedysi ako záhradkárska lokalita, plná lúk, ovocných sadov, pasienkov a malých políčok. Dolinka Keblie je ako dvojstrana listu, vľavo chladná tienistá časť, kde sneh pretrváva najdlhšie z celého okolia Púchova, vpravo je časť slnečná, plná chránených rastlín so slivkovými a jabloňovými sadmi. Stredom doliny preteká malý, ale dravý potôčik, kedysi plný rýb. V Kebli sú lokality Bobovec, Mošteňanec, Pod Keblie, Za Hôrkou, pod Červenou horou. Zmienka o prvých osídlených drevených domoch je z roku 1934, kedy polia a pasienky kúpili osadníci z Terchovej a Čadce od majiteľov Zigu, Gáborka, Holienčíka. V časti Bobovec kúpili polia Martinovičovci z hrabovského mlyna. V súčasnosti je Keblie krásnou obytnou i rekreačnou zónou.

Celkový počet obyvateľov v roku 2008 bol 871 a obývali 280 obytných domov.

Celkový počet obyvateľov v roku 2014 bol 930 a obývali 315 obytných domov.

V prvej polovici dvadsiateho storočia bola v obci iba jedna ulica, ktorá tvorila typickú potočnú zástavbu. Dnes majú Streženice ulice s názvami: Hlavná, Púchovská, Školská, Cintorínska, Družstevná, Krížna, Záhradná, Keblanská, Štepnická.

Reliéf územia v severovýchodnej privážskej časti je povrch katastrálneho územia plochý. Smerom na západ povrch vystupuje do pahorkatinného reliéfu a vrchovinným reliéfom Keblia a okolia a na juhovýchodnom svahu Dlhej lúky. Z hľadiska  energie reliéfu môžeme povedať, že ide o silne zvlnený až mierne rezaný reliéf; na západe územia stredne rezaný reliéf – na východe územia rovinný, nepatrne zvlnený až pahorkatinný reliéf.

Na území pramení jediný výraznejší potok – Kebliansky potok. Pramení v západnej  časti katastrálneho územia na východnom  svahu sedla medzi Keblím a Dlhou lúkou. Menší potok – Štepnický potok pramení neďaleko miestnej časti Štepnice. Východnou časťou územia preteká staré kryto Váhu a Vážsky kanál. Z hľadiska režimu odtoku vody je územie v oblasti vrchovino – nížinnej s dažďovo – snehovým režimom odtoku. V katastrálnom  území obce sa nachádzajú tri minerálne pramene. Prvý prameň, nazývaný aj „Slatina“, nachádza sa na hornom konci obce. Druhý prameň, nazývaný aj „Nas Slatinou“, je na západnom konci obce asi 300m od prameňa „Slatina“. Tretí prameň, nazývaný aj „Podkeblí“, bol pôvodne v roku 1928 zachytený do dreveného kadlubu, v roku 1944 bol nad prameňom vymurovaný ochranný kryt z kameňa. Nachádza sa na konci miestnej časti Keblie.

V malej časti východného územia  sú v prevahe jelšové lužné porasty, v západnej časti prevažujú kvetnaté bukové a smrekové lesy. Kroviny sú v katastrálnom území len riedko roztrúsené, stromy sú dobre zastúpené. Hlavnými lesnými drevinami sú buk lesný (Fagus silvatica), borovica lesná (Pinus sylvestris) a smrek obyčajný (Picea abies), v menšej miere aj dub zimný (Quercus petraea). Značne rozšírená je aj breza bradavičnatá (Betula pendula). Priamo v obci je zastúpená lipa (Tilia). Z krovín sú to mezofilné trnkové kroviny a vrbiny.

Zo známejších živočíšnych druhov sa na území vyskytujú: slimák obyčajný (Helix pomatia), húseničiar pyžmový (Calosoma sycophanta), bystruška lesklá (Carabus obsoletus), pľuzgiernik lekársky (Lytta vesicatoria), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis), obaľovač zelený (Tortrix viridana), mníška veľkohlavá (Lymnatria disopar), fúzač veľký (Cerambyx credo), fúzač alpský (Rosalia alpina), bystruša (Tachina grossa), ojedinele sa objaví aj roháč obyčajný (Lucanus cervus). Bežne rozšírená je myš domová (Mus musculus musculus), oba druhy vrabcov, sýkorky, hýle, drozd čierny. V lesnej časti územia sa bežne vyskytuje veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), kuna hôrna (Martes martes), plch obyčajný (Glis glis). Z lovnej zveri je zastúpená srnčia zver, v lesnej časti sa vyskytuje aj líška (Vulpes vulpes). Z chránených  živočíchov možno ešte spomenúť drozda čvíkotavého (Turdus pilaris), strakoša veľkého (Lanius excubito), jaštericu múrovú (Lacerta muralis). Na vlhkejších miestach sa vyskytuje aj salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). Z plazov sa vyskytujú najmä užovka ( Natrix natrix) a zmija (Vipera beris). V minulosti bol známy aj výskyt vydry riečnej (Lutra lutra) a raka riečneho (Astacus astacus) v Keblianskom potoku. Kebliansky potok bol tiež známy ako pstruhová voda. Vo východnej časti územia (pri starom koryte Váhu) sa vyskytujú kačica divá (Anas platyrhynchos) a bocian biely (Ciconia ciconia).  Z hľadiska živočíšnych regiónov celé katastrálne územie patrí do vnútorného obvodu Západných Karpát.

Podnebie z hľadiska klimatických oblastí  sa územie Streženíc nachádza v teplej oblasti mierne vlhkej – v teplom, mierne vlhkom okrsku s chladnou zimou. Prevláda tu teda na východe územia mierne teplá kotlinová klíma, na západe územia mierne teplá horská klíma.Náhodné fotky

IMG_5684.JPG

IMG_3390.JPG

IMG_9604.JPG

IMG_0046.JPG


Oznamy obce


Najbližšie podujatia

Hodová zábava
12.9.2020
...

Svadba
26.9.2020
...

Ples
9.1.2021
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.