Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Jana Margetínová
obecnyurad@obecstrezenice.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 
Hľadať


Návštevy

TOPlist


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie

03.05.2021 – 13.06.2021

Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.

 

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

 

1.obyvateľ príde na kontaktné miesto ( na obecný úrad Streženice)

Kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Obyvatelia sa môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín:

  • Zodpovedné osoby pri sčítaní:

           Ing. Jana Margetínová - obecnyurad@obecstrezenice.sk

           Katarína Hrišová - administrativa2@obecstrezenice.sk 

 

OBECNÝ ÚRAD , Školská 152 Streženice

pondelok

10:00 – 11:00

14:30 – 15:30

utorok

10:00 – 11:00

14:30 – 15:30

streda

10:00 – 11:00

14:30 – 15:30

štvrtok

nestránkový deň

piatok

10:00 – 11:00

13:30 – 14:30

 

 

2.obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta 

Mobilný asistent navštívi obyvateľa domu a pomôže mu sčítať sa.

Počas doby asistovaného sčítania v pracovných dňoch môže obyvateľ požiadať o mobilného asistenta OBECNÝ ÚRAD Streženice na týchto telefonických  kontaktoch: 042/467 51 35 alebo 0917878668.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko, adresutelefónne číslo a dohodnete sa na termíne a čase návštevy.

Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve.

 

Upozorňujeme občanov, aby do svojich domov v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby bez predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu a to Jana Margetínová a Katarína Hrišová.

 

Pri využívaní služieb asistovaného sčítania nesmie byť obyvateľ v karanténe COVID-19.


Reklama


Aktuality

Dianie v obci

Samospráva

COVID-19

Obecný úrad oznamuje občanom, že testovanie na ochorenie COVID-19 sa v našej obci bude konať v nedeľu 16.05.2021 od 08:00 hod. do 12:00hod. Posledný odber bude o 11:30 hod.

Ďalšie testovanie v našej obci bude až 16.5.2021 opäť v čase od 8h do 12h.
Autor: Starosta | Piatok, 01.01.2021 11:00, Aktuality,

Oznam - školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň Streženice, Hlavná č. 83, 020 01 Streženice

Oznam

 

Školská jedáleň oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 28.08.2020 a to nasledovne:

 

Deti navštevujúce materskú školu sumu 29,40 Eur/mesiac                

(najlepšie zadať trvalý príkaz od augusta do mája)

 

Deti navštevujúce posledný ročník v materskej škole (predškoláci) sumu 10,--Eur /mesiac  

(najlepšie zadať trvalý príkaz od augusta do mája), alebo 100,-- / rok.

 

Deti navštevujúce základnú školu sumu 50,-- Eur /rok.

 

IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005

Viac informácii k stravnemu na školský rok 2020/21 sa dozviete na najbližšom rodičovskom združení.Autor: Starosta | Streda, 07.08.2019 11:00, Aktuality,

ODPAD

Samospráva
OBEC STREŽENICE


Poplatok za komunálny odpad pre rok 2021- 28Eur/1os./rok


ODPAD - porovnanie rokov

Komodity   Množstvo Množstvo Množstvo      
    Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018      
Komunálny odpad   153 166,12 201,03      
Veľkoobj. odpad   59,14 35,04 50,6      
    tony tony tony      
Plasty   9,465 8,1 6,1      
Sklo   16,6 13,31 10,05      
Kov   14,475 2,63 1,885      
Papier   5,68 8,705 6,406      
VKM   0,28 0,47 0,26      
Elektro odpad   4,85 3,06 1,6      
Gumo odpad   3 2,14 2,28      
Bioodpad a jedle oleje   0,317 0,384 0,353      
Textil   3,253 3,532 1,327      
ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
Množstvo uloženého odpadu na skládku: 251,63 ton 201,16 ton 212,16 ton
Množstvo vyseparovaného odpadu: 30,261 ton 42,331 ton 57,89 ton
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zberný dvor Streženice (ul. Družstevná - areál Družstva) - 

bude v bežnej prevádzke: od 07.04.2021 (streda)

 

Otváracie hodiny:

STREDA:   14:00h. - 16:30h.

PIATOK:    14:00h. - 16:30h.

SOBOTA:   09:00h. - 12:00h.

Počas sviatkov zatvorené a nepriaznivého počasia zatvorené.

 

Na zbernom dvore zbierame:

- Elektroodpad

- Gumoodpad

- Plasty

- Kov

- Veľkoobjemový odpad

- Kartóny a papier

 

-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Zber plastov  a kovov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2021

 

10.04.2021- Sobota - zber po obci

08.05.2021- Sobota - zber po obci

05.06.2021- Sobota - zber po obci

10.07.2021- Sobota - zber po obci

07.08.2021- Sobota - zber po obci

04.09.2021- Sobota - zber po obci

09.10.2021- Sobota - zber po obci

06.11.2021- Sobota - zber po obci

04.12.2021- Sobota - zber po obci

 

a to vždy od 08.00 hod. do 13:00 hod.

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Vývoz skla bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2021


22.04.2021

21.05.2021

21.06.2021

22.07.2021

20.08.2021

13.09.2021

21.10.2021

22.11.2021

21.12.2021


-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 


Rok 2021 

Január: 12.01.2021, 26.01.2021

Február: 09.02.2021, 23.02.2021

Marec: 09.03.2021, 23,03,2021

Apríl: 06.04.2021, 20,04,2021

Máj: 04.05.2021, 18.05.2021

Jun: 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021

Júl:   13.07.2021, 27.07.2021

August: 10.08.2021, 24.08.2021

September: 14.09.2021, 28.09.2021

Október: 12.10.2021, 26.10.2021

November: 09.11.2021, 23.11.2021

December:  07.12.2021, 21.12.2021
Autor: Starosta Obce | Štvrtok, 28.02.2019 20:40, Aktuality,

Oznamy obce
Územný plán obce Streženice

Zmeny a doplnky č. 1 
Schválené OZ dňa 24.10.2019

Dokument na stiahnutie : 
                                             
ÚPN-O Streženice dokument schválený OZ dňa 15.12.2016

Výkresy:

Textová časť:Autor: Starosta | Pondelok, 07.11.2016 11:00, Aktuality, 5637 čitateľov

Virtuálna prehliadka našej obce.

Pred obecným úradomAutor: Obec Streženice | Piatok, 06.04.2012 15:44, Aktuality, 3501 čitateľov

Ďaľšie aktuality

O obci

Téma: Samospráva
Autor: Obec Streženice   Streda, 26.01.2011 22:15
Samospráva

Obec Streženice leží na styku Ilavského podolia s Bielymi Karpatmi pri ústí Bielej vody do Váhu. Poloha obce je 49° 6´ severnej zemepisnej šírky a 18° 8´ východnej zemepisnej dĺžky. Celé katastrálne územie obce je najvýchodnejším výbežkom podcelku Bielych Karpát – Vršatských bradiel.

Východná časť územia sa rozkladá prevažne na nízkych terasových naplaveninách Váhu.  Väčšia časť územia je odlesnená, súvislejšie lesy sa nachádzajú len v západnej časti územia, nesúvislé porasty aj v juhovýchodnej časti. Na severe hraničí katastrálne územie Streženíc s katastrálnym územím Púchova (jeho miestnej časti Púchov – Hrabovka), v najsevernejšom výbežku, na východnom svahu Dlhej lúky (581m n. m.), sa stretáva s katastrálnym územím Hornej Breznice, potom sa stretáva s katastrálnym územím Dolnej Breznice, na juhu hraničí s katastrálnym územím Medného, na východe (v dolnej časti) spočiatku s katastrálnym územím Dolných Kočkoviec, potom (v hornej časti) s katastrálnym územím Púchova (jeho miestnej časti Púchov – Horné Kočkovce). Centrum obce sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia, v severnej časti územia sa ešte nachádzajú miestne časti Keblie a Slatina,  v južnej časti miestna časť Štepnice. Komunikačnou osou územia je štátna cesta I/507 Púchov – Pruské, prechádzajúca pozdĺž východnej hranice katastrálneho územia.

Rozloha katastrálneho územia Streženíc je 798 hektárov. Nadmorská výška v strede obce je 260 m. n. m. Najnižšia poloha je 256 m. n. m., je to v mieste, kde staré koryto Váhu  opúšťa katastrálne územie. Najvyššia poloha je 546 m. n. m.- je to zalesnená kopa Keblie, najvýchodnejší horský výbežok Bielych Karpát, ktorý je zároveň výškovou dominantou a nachádza sa v západnej časti katastrálneho územia. Z výraznejších vrcholov  možno ešte uviesť Štepnickú skalu (420 m. n. m.), ležiacu v južnej časti katastrálneho územia.

Približne sto metrov od posledného domu na pravej strane Streženíc, napravo od železničnej trate, smerom na Moravu je časť Keblie, ktorá bola kedysi ako záhradkárska lokalita, plná lúk, ovocných sadov, pasienkov a malých políčok. Dolinka Keblie je ako dvojstrana listu, vľavo chladná tienistá časť, kde sneh pretrváva najdlhšie z celého okolia Púchova, vpravo je časť slnečná, plná chránených rastlín so slivkovými a jabloňovými sadmi. Stredom doliny preteká malý, ale dravý potôčik, kedysi plný rýb. V Kebli sú lokality Bobovec, Mošteňanec, Pod Keblie, Za Hôrkou, pod Červenou horou. Zmienka o prvých osídlených drevených domoch je z roku 1934, kedy polia a pasienky kúpili osadníci z Terchovej a Čadce od majiteľov Zigu, Gáborka, Holienčíka. V časti Bobovec kúpili polia Martinovičovci z hrabovského mlyna. V súčasnosti je Keblie krásnou obytnou i rekreačnou zónou.

Celkový počet obyvateľov v roku 2008 bol 871 a obývali 280 obytných domov.

Celkový počet obyvateľov v roku 2014 bol 930 a obývali 315 obytných domov.

Celkový počet obyvateľov v roku 2020 bol 1030 a obývali 355 obytných domov.

V prvej polovici dvadsiateho storočia bola v obci iba jedna ulica, ktorá tvorila typickú potočnú zástavbu. Dnes majú Streženice ulice s názvami: Hlavná, Púchovská, Školská, Cintorínska, Družstevná, Krížna, Záhradná, Keblanská, Štepnická.

Reliéf územia v severovýchodnej privážskej časti je povrch katastrálneho územia plochý. Smerom na západ povrch vystupuje do pahorkatinného reliéfu a vrchovinným reliéfom Keblia a okolia a na juhovýchodnom svahu Dlhej lúky. Z hľadiska  energie reliéfu môžeme povedať, že ide o silne zvlnený až mierne rezaný reliéf; na západe územia stredne rezaný reliéf – na východe územia rovinný, nepatrne zvlnený až pahorkatinný reliéf.

Na území pramení jediný výraznejší potok – Kebliansky potok. Pramení v západnej  časti katastrálneho územia na východnom  svahu sedla medzi Keblím a Dlhou lúkou. Menší potok – Štepnický potok pramení neďaleko miestnej časti Štepnice. Východnou časťou územia preteká staré kryto Váhu a Vážsky kanál. Z hľadiska režimu odtoku vody je územie v oblasti vrchovino – nížinnej s dažďovo – snehovým režimom odtoku. V katastrálnom  území obce sa nachádzajú tri minerálne pramene. Prvý prameň, nazývaný aj „Slatina“, nachádza sa na hornom konci obce. Druhý prameň, nazývaný aj „Nas Slatinou“, je na západnom konci obce asi 300m od prameňa „Slatina“. Tretí prameň, nazývaný aj „Podkeblí“, bol pôvodne v roku 1928 zachytený do dreveného kadlubu, v roku 1944 bol nad prameňom vymurovaný ochranný kryt z kameňa. Nachádza sa na konci miestnej časti Keblie.

V malej časti východného územia  sú v prevahe jelšové lužné porasty, v západnej časti prevažujú kvetnaté bukové a smrekové lesy. Kroviny sú v katastrálnom území len riedko roztrúsené, stromy sú dobre zastúpené. Hlavnými lesnými drevinami sú buk lesný (Fagus silvatica), borovica lesná (Pinus sylvestris) a smrek obyčajný (Picea abies), v menšej miere aj dub zimný (Quercus petraea). Značne rozšírená je aj breza bradavičnatá (Betula pendula). Priamo v obci je zastúpená lipa (Tilia). Z krovín sú to mezofilné trnkové kroviny a vrbiny.

Zo známejších živočíšnych druhov sa na území vyskytujú: slimák obyčajný (Helix pomatia), húseničiar pyžmový (Calosoma sycophanta), bystruška lesklá (Carabus obsoletus), pľuzgiernik lekársky (Lytta vesicatoria), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis), obaľovač zelený (Tortrix viridana), mníška veľkohlavá (Lymnatria disopar), fúzač veľký (Cerambyx credo), fúzač alpský (Rosalia alpina), bystruša (Tachina grossa), ojedinele sa objaví aj roháč obyčajný (Lucanus cervus). Bežne rozšírená je myš domová (Mus musculus musculus), oba druhy vrabcov, sýkorky, hýle, drozd čierny. V lesnej časti územia sa bežne vyskytuje veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), kuna hôrna (Martes martes), plch obyčajný (Glis glis). Z lovnej zveri je zastúpená srnčia zver, v lesnej časti sa vyskytuje aj líška (Vulpes vulpes). Z chránených  živočíchov možno ešte spomenúť drozda čvíkotavého (Turdus pilaris), strakoša veľkého (Lanius excubito), jaštericu múrovú (Lacerta muralis). Na vlhkejších miestach sa vyskytuje aj salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). Z plazov sa vyskytujú najmä užovka ( Natrix natrix) a zmija (Vipera beris). V minulosti bol známy aj výskyt vydry riečnej (Lutra lutra) a raka riečneho (Astacus astacus) v Keblianskom potoku. Kebliansky potok bol tiež známy ako pstruhová voda. Vo východnej časti územia (pri starom koryte Váhu) sa vyskytujú kačica divá (Anas platyrhynchos) a bocian biely (Ciconia ciconia).  Z hľadiska živočíšnych regiónov celé katastrálne územie patrí do vnútorného obvodu Západných Karpát.

Podnebie z hľadiska klimatických oblastí  sa územie Streženíc nachádza v teplej oblasti mierne vlhkej – v teplom, mierne vlhkom okrsku s chladnou zimou. Prevláda tu teda na východe územia mierne teplá kotlinová klíma, na západe územia mierne teplá horská klíma.Náhodné fotky

IMG_4923.JPG

IMG_9589.JPG

IMG_1192_Zmenit_velikost.JPG

IMG_2721.JPG


Oznamy obce


Najbližšie podujatia

Svadba
9.10.2021
...

Stužková
15.10.2021
...

Katarínska zábava ZŤP
20.11.2021
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.