Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Elena Sitárová
Bc. Jaroslava Kadlecová

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668
e-mail:  

obec.strezenice@stonline.sk


Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


 


http://www.aicomp.sk


Obec Streženice: Oznamy obce

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Streženice

Oznamy obce

Obec Streženice vypisuje výberové konanie na

funkciu HLAVNY KONTROLÓR OBCE STREŽENICE

 

v súlade s § 18 a odst. 2 Zákona č. 369/199O Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Streženice zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 09.06.2017 do 14:30hod. na Obecný úrad Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice

v uzavretej obálke označenej ,,Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať".

Prihláseným uchádzačom bude termín výberov6ho konania oznámený písomne.

 

Požiadavky:

-  Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

-  5 rokov praxe v kontrole alebo samospráve,

-  Úradne overenú fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

-  Komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, bezúhonnosť

-  Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom voľby hlavného kontrolóra obce Streženice na rokovaní OZ Streženice.

- Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania,

-  Kópie dokladov preukazujúce odbornú prax , príp. čestné prehlásenie o odbornej praxi

- Informáciu, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Všeobecné podmienky:

-   hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,

-    jeho pracovný úväzok je :  0,075 úväzku = 12 hodín mesačne

-  funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v Štátnej správe, dozornej rade, pripadne v inom kontrolnom orgáne obce

-    vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencie obce

 

Streženice, 25.04.2017                    

                                                                           Ing. Juraj Hrišo

                                                                            Starosta obce 

 

 Dokument na stiahnutie: Výberové konanie - hlavný kontrolórAutor: Starosta | Streda, 26.04.2017 21:00, Aktuality,

Oznamy obceObecný úrad Streženice oznamuje, že prenájom ihriska si môžu rezervovať na telefónnom čísle: 0907 798 946 (p. Balážová)
Cenník prenájmu nájdete v časti Všeobecné záväzné nariadenia z roku 2016.


Autor: Starosta | Utorok, 13.12.2016 21:00, 633 čitateľov

Oznamy obce

Autor: Starosta | Pondelok, 07.11.2016 11:00, Aktuality, 567 čitateľov

Zber plastov, vývoz TKO a BIO odpad

Oznamy obce

Zberný dvor (kompostáreň na Družstve) na biologický rozložiteľný odpad je otvorený každú sobotu od 14:00 do 16:00 hodiny. Zberný dvor je otvorený v mesiacoch: Marec až Október (Marec - posledné 2 vikendy a 2 prvé vikendy - November)

-------------------------------------------------------------------- 

Zber plastov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2017

- 13.06.2017

- 11.07.2017

- 08.08.2017

- 05.09.2017

- 03.10.2017

- 31.10.2017

- 28.11.2017

- 28.12.2017 (zatiaľ otázne)

 

a to vždy od 15:00 hod.

Prosíme občanov, aby si svoje plastové vrecia vyložili pred jednotlivé domácnosti.

-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 


Rok 2017 - 1. polrok

 

Máj: 09.05.2017, 23.05.2017

Jún: 06.06.2017, 20.06.2017

Júl:  04.07.2017, 18.06.2017

August: 01.08.2017, 15.08.2017, 28.08.2017

September: 12.09.2017, 26.09.2017

Október:   10.10.2017, 24.10.2017

November:  07.11.2017, 21.11.2017

December:  05.12.2017, 19.12.2017

 

 Autor: Obec Streženice | Utorok, 16.08.2011 15:00,

Obecná knižnica

Oznamy obce

Obecná knižnica je otvorená vždy nepárny týždeň v stredu od 15:30 do 16:30 v DK na 1.poschodíAutor: Obec Streženice | Streda, 09.02.2011 15:53,

Organizácie pôsobiace v obci

Oznamy obce

Jednotlivé zložky žiadame o poskytnutie informácií, ktoré budú zverejnené  na obecných stránkach.
Posielajte na email: starosta@obecstrezenice.sk alebo doneste na OÚ.Autor: Obec Streženice | Pondelok, 07.02.2011 11:55,

Náhodné fotky

IMG_9446.JPG

IMG_9540.JPG

IMG_0023.JPG

IMG_9627.JPGOznamy obce


Najbližšie podujatia

Hodová zábava
16.9.2017
...

ŤZP Púchov Katarínska zábava
17.11.2017
...

Katarínska zábava - poľovníci
25.11.2017
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.