Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Jana Margetínová
obecnyurad@obecstrezenice.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 
Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Obec Streženice: Samospráva

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

ODPAD

Samospráva
OBEC STREŽENICE


Poplatok za komunálny odpad pre rok 2020- 26,5Eur/1os./rok

ODPAD 2019

Komodity   Množstvo Množstvo      
    Rok 2019 Rok 2018      
Komunálny odpad   166,12 201,03      
Veľkoobj. odpad   35,04 50,6      
    tony tony      
Plasty   8,1 6,1      
Sklo   13,31 10,05      
Kov   2,63 1,885      
Papier   8,705 6,406      
VKM   0,47 0,26      
Elektro odpad   3,06 1,6      
Gumo odpad   2,14 2,28      
Bioodpad a jedle oleje   0,384 0,353      
Textil   3,532 1,327      
             
      Rok 2019   Rok 2018
Množstvo odpadu uloženého na skládku 201,16 ton 251,6 ton
Množstvo vyseparovaného odpadu 42,331 ton 30,26 ton
             
  Percento separácie 21,05 % 12,03 %


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zberný dvor Streženice (ul. Družstevná - areál Družstva) - bude v prevádzke od 02.05.2020 do 07.12.2020

 

Presný harmonogram otváracích hodín:

Otváracie hodiny:

STREDA:   14:00h. - 16:30h.

PIATOK:    13:00h. - 15:30h.

SOBOTA:   09:30h. - 12:30h.

Počas sviatkov zatvorené.

 

Na zbernom dvore zbierame:

- Elektroodpad

- Gumoodpad

- Plasty

- Kov

- Veľkoobjemový odpad

- Kartóny a papier

 

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Zber plastov  a kovov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2020 

 

07.11.2020- Sobota - zber po obci

05.12.2020- Sobota - zber po obci

 

a to vždy od 08.00 hod. do 13:00 hod.

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Vývoz skla bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2020 

 

06.11.2020

17.12.2020


-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 


Rok 2020 

Január: 14.01.2020, 28.01.2020

Február: 11.02.2020, 25.02.2020

Marec: 10.03.2020, 24,03,2020

Apríl: 07.04.2020, 21,04,2020

Máj: 04.05.2020, 19.05.2020

Jun: 02.06.2020, 16.06.2020, 30.06.2020

Júl:   14.07.2020, 28.07.2020

August: 11.08.2020, 25.08.2020

September: 08.09.2020, 22.09.2020

Október: 06.10.2020, 20.10.2020

November: 03.11.2020, 16.11.2020

December:  01.12.2020, 15.12.2020, 29.12.2020
Autor: Starosta Obce | Štvrtok, 28.02.2019 20:40,

GDPR

SamosprávaInformacia Obec Streženice OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV čítať tu


Autor: Obec Streýenice | Utorok, 29.05.2018 16:30,

SamosprávaVarovné signály.pdf
Odporúčanie pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Odporúčanie-obce-CO.pdf
V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Streženiciach informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti mesta v oblasti civilnej ochrany, vyplývajúce zo Zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva Obce Streženice“ (zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok).
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.Autor: Obec Streženice | Utorok, 29.01.2013 11:43, 5182 čitateľov

POŽIARNA OCHRANA

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí !!!
Autor: Obec Streženice | Utorok, 29.01.2013 11:21,

Evidencia obyvateľstva

SamosprávaPočet obyvateľov k 01.11.2018 v obci Streženice je: 1001
Počet obyvateľov k 01.09.2019 v obci Streženice je: 1024
Počet obyvateľov k 01.04.2020 v obci Streženice je: 1036
Vítame
 

Spomíname


Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 11:00,Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 10:00, 5721 čitateľov

Vítame nových občanov Streženíc.Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 10:00, 6452 čitateľov

Výročná správa, rozpočet

Samospráva

 

-Výročná správa 2019
-Záverečný účet obce r.2019 

-Výročná správa 2018 
-Záverečný účet obce r.2018 

-Výročná správa 2017 
-Záverečný účet obce r.2017 

-Výročná správa 2016 
-Záverečný účet obce r.2016 

-Výročná správa 2015
-Záverečný účet obce r.2015 

-Výročná správa 2014.
-Záverečný účet obce r.2014

-Výročná správa 2013.
-Záverečný účet obce r.2013

-Výročná správa 2012.
-Záverečný účet obce r.2012.

-Výročná správa 2011.
-Záverečný účet obce r.2011.


-Výročná správa 2010.
-Záverečný účet obce r.2010.

 

Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja - PHSR

Obec Streženice - na stiahnutie

 

 

Rozpočet obce:


Rozpočet obce na rok 2018 :  schválený OZ dňa 12.12.2017

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2019 :  schválený OZ dňa 13.12.2018


Príjmy - dokument

Výdaje - dokument

Úprava rozpočtu č.1

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2020 :  schválený OZ dňa 13.12.2019

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument

Úprava rozpočtu č.1

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2021 : návrh zverejnený dňa 27.11.2020

Príjmy - dokument

Výdaje - dokumentAutor: Obec Streženice | Piatok, 27.05.2011 22:00,

Úradné formuláre

Samospráva

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti platné pre rok 2020

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, ...

dokument na stiahnutie 

Poučenie pre vypísanie DzN


Stavebné konanie:

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia.
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.
- Návrh na kolaudáciu stavby.
- Žiadosť o odňatie pôdy z PF.
- Ohlásenie drobnej stavby.
- Ohlásenie drobnej stavby-prípojky.
- Ohlásenie udržiavacích prác.
- Oznámenie o začatí stav. prác.
- Žiadosť na odstránenie stavby. 

Žiadosť o pledĺženie platnosti SP
Žiadosť o predĺženie termínu ukončneia stavbyOstatné:

- Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva.

- Žiadosť o povolenie výrubu drevín.

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Žiadosť o odňatie pôdy z PF
Verejné obstarávanie

Autor: Obec Streženice | Piatok, 27.05.2011 22:00,

Samospráva

Autor: Obec Streženice | Streda, 27.04.2011 18:00, Poplatky, 4014 čitateľov

   1  2   Ďalšia

Prejsť na:

Náhodné fotky

2011-03-25_13_28_14.jpg

P1030414.JPG

IMG_0168.JPG

IMG_4728.JPGOznamy obce


Najbližšie podujatia

Poľovnícky ples
16.1.2021
...

Maškarný ples ZŤP
12.2.2021
...

Fašiangová zábava
13.2.2021
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.