Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Andrea Gabrišová
obec.strezenice@stonline.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 
Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Obec Streženice: Samospráva

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

ODPAD

Samospráva
OBEC STREŽENICE
ODPAD 2018

Separácia odpadu

Zložka Odberateľ Množstvo  
 Elektro-odpad  Metal Servis  1,6 ton
 Gumo-odpad  Cementáreň Ladce  2,28 ton
 Papier  P&P import  6,406 ton
 Sklo a plasty  Megawaste  18,295 ton
 Textil  Textil Eco  1,327 ton
 Oleje a BIO odpad  Silver Mine  0,353 ton
   Celkovo  30,261 tonMnožstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku opadov
Rok 2018 251,63ton

Percento separácie odpadu v obci 12,03%

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2019- 26,5Eur/1os./rok

ODPAD 2019

Separácia odpadu
PRIPRAVUJEME a zverejníme po 15.01.2020.

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2020- 26,5Eur/1os./rok------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zberný dvor Streženice (ul. Družstevná - areál Družstva) - bude v prevádzke od 03.04.2019 do 07.12.2019

Zberný dvor otvoríme opäť v marci 2020.

Presný harmonogram otváracích hodín:

HARMONOGRAM PRIPRAVUJEME!!! V roku 2020 budú iné otváracie hodiny.

 

Na zbernom dvore zbierame:

- Elektroodpad

- Gumoodpad

- Plasty

- Kov

- Veľkoobjemový odpad

- Kartóny a papier

 

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Zber plastov  a kovov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2020 

03.01.2020 - Piatok - zber po obci

01.02.2020 - Sobota - zber po obci

29.02.2020- Sobota - zber po obci

11.04.2020- Sobota - zber po obci (možno už 9.4.2020 - z dôvodu sviatkov)

08.05.2020- Sobota - zber po obci

06.06.2020- Sobota - zber po obci

04.07.2020 - Sobota - zber po obci

08.08.2020 - Sobota - zber po obci

05.09.2020- Sobota - zber po obci

03.10.2020- Sobota - zber po obci

07.11.2020- Sobota - zber po obci

05.12.2020- Sobota - zber po obci

 

a to vždy od 08.00 hod. do 13:00 hod.

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Vývoz skla bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2020 

14.01.2020

18.02.2020 

10.03.2020

06.04.2020

07.05.2020

08.06.2020

02.07.2020

07.08.2020

03.09.2020

06.10.2020

06.11.2020

17.12.2020


-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 


Rok 2020 

Január: 14.01.2020, 28.01.2020

Február: 11.02.2020, 25.02.2020

Marec: 10.03.2020, 24,03,2020

Apríl: 06.04.2020, 21,04,2020

Máj: 04.05.2020, 19.05.2020

Jun: 02.06.2020, 16.06.2020, 30.06.2020

Júl:   14.07.2020, 28.07.2020

August: 11.08.2020, 25.08.2020

September: 08.09.2020, 22.09.2020

Október: 06.10.2020, 20.10.2020

November: 03.11.2020, 16.11.2020

December:  01.12.2020, 15.12.2020, 29.12.2020
Autor: Starosta Obce | Štvrtok, 28.02.2019 20:40,

GDPR

SamosprávaInformacia Obec Streženice OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV čítať tu


Autor: Obec Streýenice | Utorok, 29.05.2018 16:30,

SamosprávaVarovné signály.pdf
Odporúčanie pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Odporúčanie-obce-CO.pdf
V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Streženiciach informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti mesta v oblasti civilnej ochrany, vyplývajúce zo Zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva Obce Streženice“ (zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok).
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.Autor: Obec Streženice | Utorok, 29.01.2013 11:43, 4512 čitateľov

POŽIARNA OCHRANA

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí !!!
Autor: Obec Streženice | Utorok, 29.01.2013 11:21,

Evidencia obyvateľstva

SamosprávaPočet obyvateľov k 01.11.2018 v obci Streženice je: 1001
Počet obyvateľov k 01.09.2019 v obci Streženice je: 1024
Vítame
 

Spomíname


Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 11:00,Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 10:00, 5090 čitateľov

Vítame nových občanov Streženíc.Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 10:00, 5795 čitateľov

Výročná správa, rozpočet

Samospráva

-Výročná správa 2018 - zverejnené dňa 24.5.2019
-Záverečný účet obce r.2018 - zverejnené dňa 24.5.2019

-Výročná správa 2017 
-Záverečný účet obce r.2017 

-Výročná správa 2016 
-Záverečný účet obce r.2016 

-Výročná správa 2015
-Záverečný účet obce r.2015 

-Výročná správa 2014.
-Záverečný účet obce r.2014

-Výročná správa 2013.
-Záverečný účet obce r.2013

-Výročná správa 2012.
-Záverečný účet obce r.2012.

-Výročná správa 2011.
-Záverečný účet obce r.2011.


-Výročná správa 2010.
-Záverečný účet obce r.2010.

 

Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja - PHSR

Obec Streženice - na stiahnutie

 

 

Rozpočet obce:


Rozpočet obce na rok 2018 :  schválený OZ dňa 12.12.2017

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2019 :  schválený OZ dňa 13.12.2018


Príjmy - dokument

Výdaje - dokument

Úprava rozpočtu č.1

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2020 :  návrh zverejnený 22.11.2019

Príjmy - dokument

Výdaje - dokumentAutor: Obec Streženice | Piatok, 27.05.2011 22:00,

Úradné formuláre

Samospráva

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti platné pre rok 2018

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, ... - stiahnuť

Poučenie pre vypísanie DzN


Stavebné konanie:

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia.
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.
- Návrh na kolaudáciu stavby.
- Žiadosť o odňatie pôdy z PF.
- Ohlásenie drobnej stavby.
- Ohlásenie drobnej stavby-prípojky.
- Ohlásenie udržiavacích prác.
- Oznámenie o začatí stav. prác.
- Žiadosť na odstránenie stavby. 

Žiadosť o pledĺženie platnosti SP
Žiadosť o predĺženie termínu ukončneia stavbyOstatné:

- Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva.

- Žiadosť o povolenie výrubu drevín.

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Žiadosť o odňatie pôdy z PF
Verejné obstarávanie

Autor: Obec Streženice | Piatok, 27.05.2011 22:00,

Samospráva

Autor: Obec Streženice | Streda, 27.04.2011 18:00, Poplatky, 3578 čitateľov

   1  2   Ďalšia

Prejsť na:

Náhodné fotky

IMG_0143.JPG

IMG_4134.JPG

IMG_3354.JPG

IMG_9641.JPGOznamy obce


Najbližšie podujatia

Ples krestansky rodin
8.2.2020
...

Fašiangová zábava
22.2.2020
...

Voľby
29.2.2020
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.