Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
Ing. Andrea Gabrišová

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668
e-mail:  

obec.strezenice@stonline.sk


Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Obec Streženice: Školská jedáleň

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach

Prihláška na odber stravy

 

          Školská  jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach podľa § 5 odst.6 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

prijíma stravníka  na školský rok  2015/2016

Nástup od 

Priezvisko a meno: 

Skupina:

Variabilný symbol:


Harmonogram výdaja jedál:

                   Desiata          8,30  hod. -    8,50 hod.

                        Obed             11,15 hod. - 11,45 hod.

                       Olovrant         14,15 hod. - 14,30 hod.

               ZŠ 1. stupeň            Obed:             12,15 hod. - 12,45 hod. 

               Zamestnanci            Obed:             11,45 hod. - 12,20 hod.

               Cudzí stravníci         Obed:             12,00 hod. - 12,20 hod.

 

Oznam

Zmena úhrady stravného na školský rok 2017/2018 !!!

 

Školská jedáleň Streženice oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť do 25. 08. 2017. 

Suma stravného pre deti MŠ je 27,40, a pre žiakov ZŠ je 23,80

Číslo účtu IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005 , 

variabilný symbol - rodné číslo dieťaťa 

( pri nastavení trvalého príkazu platba musí odísť najneskôr 18.deň v mesiaci a ako poslednú platbu treba nastaviť  máj (t.j. na jún)).

Rodičov, ktorí už zaplatili stravné na mesiac september po starom  t.j. 24,99 za MŠ  a 18,48 za ZŠ nemusia doplatiť rozdiel, ten sa vypočíta vo vyúčtovaní v januári 2018. Vzhľadom na túto zmenu Vás prosím, aby ste si nastavili nové sumy platieb stravného do banky – trvalý príkaz.

 

Zároveň žiadame rodičov žiakov, aby deti ktoré nepôjdu prvý školský deň t.j. 04.09.2017 na obed odhlásili najneskôr do 7.00 hod. na tel. číslo 042/4675101.

 

       Ďakujem.

                                                                               Dagmara Trníková

                                                                           vedúca školskej jedálneAutor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:30, Aktuality,

Stravovací systém v škole

Školská jedáleň

Školská jedáleň Streženice, Hlavná č.83, Streženice

STRAVOVACÍ SYSTÉM ŠKOLY

Pre školského roka 2015/2016 sú platby za stravu následovné.

Platby za stravu sa nebudú realizovať v hotovosti u vedúcej školskej jedálne, ale na číslo účtu školskej jedálne prostredníctvom prevodného príkazu v bankeinternet bankingu,  mobil bankingu alebo hotovosťou v Prima Banke

Číslo účtu: 2805070005/5600

Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to rodné číslo stravníka. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Odporúčame uviesť aj do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa.

Cena za obed je:

MŠ -1,19 €,

 ZŠ - 0,88 €

a  2,--€ - cudzí stravníci

Suma na úhradu bude daná paušálne na celé obdobie (september – jún) a to

- MŠ 24,99 € ,   

- ZŠ 18,48 €  

a cudzí stravníci 42,--€ za mesiac.

Preplatky, ktoré vzniknú odhlásením stravy budú vrátené po ukončení kalendárneho roka a to v januári a po ukončení školského roka a to v júli. Platby však treba realizovať mesiac vopred a to neskôr do 20. dňa v mesiaci, aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Medzibankovým prevodom to môže trvať až 3 dni a Vaše dieťa by bolo zatiaľ bez kreditu, a teda bez stravy.

Ďakujem za pochopenie, v prípade otázok sa môžete obrátiť na tel. č. 042/4675101

 

                       vedúca školskej jedálne

                         Dagmara Trníková

 Autor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:00,

Oznam

Školská jedáleň

Oznam

Školská jedáleň Streženice oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť do 18. 08. 2017. Suma stravného pre deti MŠ je 24,99, a pre žiakov ZŠ je 18,48. Číslo účtu IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005 , ( pri nastavení trvalého príkazu treba nastaviť poslednú platbu na  máj). 

Preplatky vzniknuté za predchádzajúce obdobie január – jún 2017, Vám budú vrátené na bankový účet začiatkom mesiaca august.

Zároveň žiadame rodičov žiakov, aby deti ktoré nepôjdu prvý školský deň t.j. 04.09.2017 na obed odhlásili najneskôr do 7.00 hod. na tel. číslo 042/4675101.

 

       Ďakujem.

     Dagmara Trníková

 vedúca školskej jedálne
Autor: Skola | Streda, 24.06.2015 10:00, Aktuality,

Jedálny lístok

Školská jedáleň


Autor: Skola | Štvrtok, 04.06.2015 09:00, Aktuality,

Školská jedáleň

Školská jedáleňJedálny lístok

Autor: Škola | Utorok, 19.05.2015 13:00,

Náhodné fotky

IMG_8873.JPG

P1030717_Zmenit_velikost.JPG

IMG_9603.JPG

IMG_1978.JPGOznamy obce


Najbližšie podujatia

Svadba
4.8.2018
...

Svadba
11.8.2018
...

Svadba
18.8.2018
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.