Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Elena Sitárová
Bc. Jaroslava Kadlecová

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668
e-mail:  

obec.strezenice@stonline.sk


Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


 


http://www.aicomp.sk


Obec Streženice: Školská jedáleň

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach

Prihláška na odber stravy

 

          Školská  jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach podľa § 5 odst.6 písm. a) a c) zákona                   č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

prijíma stravníka  na školský rok  2015/2016

Nástup od 

Priezvisko a meno: 

Skupina:

Variabilný symbol:


Harmonogram výdaja jedál:

                                                                Desiata           8,30  hod. -    8,50 hod.

                                                                       Obed             11,15 hod. - 11,45 hod.

                                                                       Olovrant         14,15 hod. - 14,30 hod.

                                            ZŠ 1. stupeň            Obed:             12,15 hod. - 12,45 hod. 

                                   Zamestnanci            Obed:             11,45 hod. - 12,20 hod.

                                   Cudzí stravníci         Obed:             12,00 hod. - 12,20 hod.

 

Cena za obed je 1,19 € za MŠ ,   0,88 € - ZŠ  a  2,--€ - cudzí stravníci. Výška stravného je určená podľa finančného pásma schváleného VZN obce Streženice. Suma na úhradu je daná paušálne                na celé obdobie (september – jún):

MŠ 24,99 € ,   ZŠ 18,48 €  a  cudzí stravníci 42,--€ za mesiac 

Platby treba uhrádzať prostredníctvom prevodného príkazu v  banke, internet bankingu,  mobil bankingu  alebo  hotovosťou v  Dexia Banke na číslo účtu2805070005/5600, IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005  pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to rodné číslo stravníka. Platbu treba uhradiť mesiac vopred a to najneskôr do 20. dňa v mesiaci, aby stihli prísť peniaze  na účet školskej jedálne. Preplatky, ktoré vzniknú odhlásením stravy budú vrátené po ukončení kalendárneho roka a to v januári a po ukončení školského roka a to v júli.  

            Odhlásiť predplatenú stravu môže stravník vopred najneskôr do 7,00 hod. v odhlasovanom stravnom dni písomne do zošita, alebo nezáväzne telefonicky   na č.t. 042- 4675101.

Za neskoro odhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

V Streženiciach

Podpis:                                                                                 

                                                                                        Vedúca ŠJ pri MŠ

                                                                                               Streženice

Autor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:30,

Stravovací systém v škole

Školská jedáleň

Školská jedáleň Streženice, Hlavná č.83, Streženice

STRAVOVACÍ SYSTÉM ŠKOLY

Pre školského roka 2015/2016 sú platby za stravu následovné.

Platby za stravu sa nebudú realizovať v hotovosti u vedúcej školskej jedálne, ale na číslo účtu školskej jedálne prostredníctvom prevodného príkazu v bankeinternet bankingu,  mobil bankingu alebo hotovosťou v Prima Banke

Číslo účtu: 2805070005/5600

Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to rodné číslo stravníka. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Odporúčame uviesť aj do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa.

Cena za obed je:

MŠ -1,19 €,

 ZŠ - 0,88 €

a  2,--€ - cudzí stravníci

Suma na úhradu bude daná paušálne na celé obdobie (september – jún) a to

- MŠ 24,99 € ,   

- ZŠ 18,48 €  

a cudzí stravníci 42,--€ za mesiac.

Preplatky, ktoré vzniknú odhlásením stravy budú vrátené po ukončení kalendárneho roka a to v januári a po ukončení školského roka a to v júli. Platby však treba realizovať mesiac vopred a to neskôr do 20. dňa v mesiaci, aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Medzibankovým prevodom to môže trvať až 3 dni a Vaše dieťa by bolo zatiaľ bez kreditu, a teda bez stravy.

Ďakujem za pochopenie, v prípade otázok sa môžete obrátiť na tel. č. 042/4675101

 

                       vedúca školskej jedálne

                         Dagmara Trníková

 Autor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:00,

Oznam

Školská jedáleň

OZNAM

Školská Jedáleň  oznamuje rodičom detí v MŠ, aby platby za stravu zastavili na mesiac júl a august. Ďalší poplatok za stravu je potrebné uhradiť v auguste na mesiac september.  

Suma stravného je nezmenená . T.j. 24,99 na číslo účtu SK67 5600 0000 0028 0507 0005 ,  variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa v mesiaci (t.j. do 20. augusta na september,  do 20.septembra na október.....).

Preplatky za mesiace Január, Február , Marec, Apríl, Máj, Jún budú vrátené na Váš účet v priebehu  2. júlového týždňa  (od 6. 7.- 10.7.).Autor: Skola | Streda, 24.06.2015 10:00, Aktuality,

Jedálny lístok

Školská jedáleň


Autor: Skola | Štvrtok, 04.06.2015 09:00, Aktuality,

Školská jedáleň

Školská jedáleňJedálny lístok

Autor: Škola | Utorok, 19.05.2015 13:00,

Náhodné fotky

IMG_4098.JPG

IMG_9524.JPG

IMG_5108.JPG

IMG_2746.JPGOznamy obce


Najbližšie podujatia

Hodová zábava
16.9.2017
...

ŤZP Púchov Katarínska zábava
17.11.2017
...

Katarínska zábava - poľovníci
25.11.2017
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.