Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Andrea Gabrišová
obec.strezenice@stonline.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 




Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Obec Streženice: Školská jedáleň

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Oznam - školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň Streženice, Hlavná č. 83, 020 01 Streženice

Oznam

 

Školská jedáleň oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 20.8.2019 a to nasledovne:

 

Deti navštevujúce materskú školu sumu 29,40 Eur/mesiac                

(najlepšie zadať trvalý príkaz od augusta do mája)

 

Deti navštevujúce posledný ročník v materskej škole (predškoláci) sumu 10,--Eur /mesiac  

(najlepšie zadať trvalý príkaz od augusta do mája), alebo 100,-- / rok.

 

Deti navštevujúce základnú školu sumu 50,-- Eur /rok.

 

IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005



Autor: Starosta | Streda, 07.08.2019 11:41, Aktuality,

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach

Prihláška na odber stravy

 

          Školská  jedáleň pri Materskej škole v Streženiciach podľa § 5 odst.6 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

prijíma stravníka  na školský rok  2018/2019

Nástup od 

Priezvisko a meno: 

Skupina:

Variabilný symbol:


Harmonogram výdaja jedál:

                   Desiata          8,30  hod. -    8,50 hod.

                        Obed             11,15 hod. - 11,45 hod.

                       Olovrant         14,15 hod. - 14,30 hod.

               ZŠ 1. stupeň            Obed:             12,15 hod. - 12,45 hod. 

               Zamestnanci            Obed:             11,45 hod. - 12,20 hod.

               Cudzí stravníci         Obed:             12,00 hod. - 12,20 hod.

 

Oznam

 

Školská jedáleň Streženice oznamuje rodičom, že stravné na mesiac september je potrebné uhradiť do 25. 08. 2018. 

Suma stravného pre deti MŠ je 27,40

a pre žiakov ZŠ je 23,80

Číslo účtu                                                         

IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005                                        

variabilný symbol - rodné číslo dieťaťa 

(pri nastavení trvalého príkazu platba musí odísť najneskôr 18.deň v mesiaci a ako poslednú platbu treba nastaviť  máj (t.j. na jún)).

 

Zároveň žiadame rodičov žiakov, aby deti ktoré nepôjdu prvý školský deň t.j. 03.09.2018 na obed odhlásili najneskôr do 7.00 hod. na tel. číslo 042/4675101.

 

       Ďakujem.

Dagmara Trníková

vedúca školskej jedálne



Autor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:30, Aktuality,

Stravovací systém v škole

Školská jedáleň

Školská jedáleň Streženice, Hlavná č.83, Streženice

STRAVOVACÍ SYSTÉM ŠKOLY

Pre školského roka 2015/2016 sú platby za stravu následovné.

Platby za stravu sa nebudú realizovať v hotovosti u vedúcej školskej jedálne, ale na číslo účtu školskej jedálne prostredníctvom prevodného príkazu v bankeinternet bankingu,  mobil bankingu alebo hotovosťou v Prima Banke

Číslo účtu: 2805070005/5600

Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to rodné číslo stravníka. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Odporúčame uviesť aj do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa.

Cena za obed je:

MŠ -1,19 €,

 ZŠ - 0,88 €

a  2,--€ - cudzí stravníci

Suma na úhradu bude daná paušálne na celé obdobie (september – jún) a to

- MŠ 24,99 € ,   

- ZŠ 18,48 €  

a cudzí stravníci 42,--€ za mesiac.

Preplatky, ktoré vzniknú odhlásením stravy budú vrátené po ukončení kalendárneho roka a to v januári a po ukončení školského roka a to v júli. Platby však treba realizovať mesiac vopred a to neskôr do 20. dňa v mesiaci, aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Medzibankovým prevodom to môže trvať až 3 dni a Vaše dieťa by bolo zatiaľ bez kreditu, a teda bez stravy.

Ďakujem za pochopenie, v prípade otázok sa môžete obrátiť na tel. č. 042/4675101

 

                       vedúca školskej jedálne

                         Dagmara Trníková

 



Autor: Starosta | Sobota, 29.08.2015 23:00,

Školská jedáleň

Školská jedáleňJedálny lístok

Autor: Škola | Utorok, 19.05.2015 13:00,

Náhodné fotky

IMG_9509.JPG

P1090775.JPG

P1090759.JPG

P1030430.JPG



Oznamy obce


Najbližšie podujatia

12. Oldies party
27.9.2019
...

Koncert DUO YAMAHA
19.11.2019
...

Katarínska zábava
23.11.2019
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.