Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Elena Sitárová
Bc. Jaroslava Kadlecová

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668
e-mail:  

obec.strezenice@stonline.sk


Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


 


http://www.aicomp.sk


Všeobecné záväzné nariadenia

Téma: Samospráva
Autor: Obec Streženice   Štvrtok, 24.02.2011 14:55

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté Obecným zastupiteľstvom v Streženiciach si môžete pozrieť, príp. stiahnuť.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 3/2008: 

VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice. 

Dodatok č.1 k VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice.

Dodatok č.2 k VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice.

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 1/2008:  

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
 
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
  podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


VZN - 1/2008 - dokument zo dňa 01.09.2008
Dodatok č. 1 k VZN 1/2008
Dodatok č. 2 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2011
Dodatok č. 3 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2012
Dodatok č. 4 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2013
Rok 2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2012: 
- o sociálnych službách v obci Streženice

VZN 01/2012 - dokument zo dňa 01.08.2012Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2012: 
-
o niektorých podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Streženice
VZN 02/2012 - dokument zo dňa 01.08.2012

Rok 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2013:
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice
VZN 01/2013 - dokument zo dňa 01.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenia obce Streženice č. 02/2013
-
 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Streženice

VZN 02/2013 - dokument zo dňa 01.04.2013


Rok 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2014: 
-
o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciach
VZN 01/2014 - dokument zo dňa 01.09.2014
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014: 
-
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
VZN 02/2014 - dokument zo dňa 13.12.2014


Rok 2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015:   
-
o určovaní názvov v obci Streženice
VZN 01/2015 - dokument zo dňa 30.04.2015 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2015:   
-ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice

VZN 02/2015 - dokument zo dňa 30.11.2015 

Dodatok č. 5  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008  

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Rok 2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2016:
- Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Streženice
VZN 01/2016 - dokument - schválený OZ 17.05.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2016:
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice

VZN 02/2016 - dokument schválený OZ 17.05.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 03/2016:
- o poskytovaní dotácie
VZN 03/2016 - dokument schválený OZ 21.11.2016

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015 - 
-
určovaní názvov v obci Streženice
Dodatok č. 1 k VZN 01/2015 - dokument schválený OZ 21.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 04/2016:
- o záväzných častiach "ÚPN-O Streženice
VZN 04/2016 - dokument schválený OZ 15.12.2016Rok 2017

Dodatok č. 6  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008 

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Dodatok č. 6  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008 

Dodatok č. 7  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008  - Návrh

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Dodatok č. 7  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008  - NÁVRH


Hodnotenie článku: 2.29
     1     2     3     4     5     
Hlasovalo: 691

Náhodné fotky

DSCN0305_Zmenit_velikost.jpg

IMG_9573.JPG

IMG_9522.JPG

IMG_3422_Zmenit_velikost.jpgOznamy obce


Najbližšie podujatia

Katarínska zábava
25.11.2017
...

Temné kecy
1.12.2017
...

Fašiangová zábava
10.2.2018
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.