Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Jana Margetínová
obecnyurad@obecstrezenice.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 




Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Obec Streženice: Samospráva

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Sčítanie obyvateľov, domov a byov

Samospráva

Informatívne video SODB 2021 from Štatistický úrad SR on Vimeo.


Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!


Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočnív plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľovbude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termínasistovaného sčítania.


Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelianájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozíciiaj mobilnú aplikáciu.


Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, nasplnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buďobyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistentalebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčítaho.


PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, saposúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkýchzúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“

Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniuobyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku,Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov,domov a bytov 2021.

 

www.scitanie.sk

 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Streženice

Stacionárny asistent: Ing. Jana Margetínová, obecnyurad@obecstrezenice.sk, 042/46 75 135

Mobilný asistent: Katarína Hrišová, administrativa2@obecstrezenice.sk, 0917 878 668

 

Pre lepší prehľad procesu SODB 2021, uvádzame odkazy na dve informačné videá týkajúce sa SODB 2021. Prvé video obsahuje všeobecné informácie o SODB 2021, druhé video informuje o úlohách obcí pred, počas a po skončení SODB 2021. Obe videá je možné prehrať buď na YouTube, alebo na platforme Vimeo. Pre platformu  Vimeo zasielame odkaz aj na adresár SODB2021, kde budú postupne pridávané ďalšie videá. Verím, že Vám pomôžu zorientovať sa, ako bude sčítanie prebiehať.

 

Komunikačno-propagačné materiály SODB 2021

          Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021:  

          Otázky a odpovede k SODB 2021:

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

  • ·         Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram):

1. https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

2. https://www.facebook.com/sodb2021

3. https://www.instagram.com/sodb_2021/

  • ·         Rádiospoty a videospot:

1. Rádiospoty:

Radio_C https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_C.wav  

Radio_D https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_D.wav

2. Videspot

TVC_B_30 https://data.statistics.sk/sodb2021/TVC_B_30_FINAL_HD.mp4

alebo https://vimeo.com/500925296

Rádiospoty a videospot sú aj na: https://data.statistics.sk/sodb2021/

3. Miestny rozhlas

Texty počas doby sčítania obyvateľov (15.2. – 31.3.2021)

Amplión

Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec alebo na call centrum 02/20 92 49 19.  

Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Nahrávka výzvy na sčítanie, ktorú môže obec použiť je zverejnená na https://data.statistics.sk/sodb2021/

 





Autor: Obec Streženice | Štvrtok, 28.01.2021 18:00,

ODPAD

Samospráva
OBEC STREŽENICE


Poplatok za komunálny odpad pre rok 2021- 28Eur/1os./rok


ODPAD - porovnanie rokov

Komodity   Množstvo Množstvo Množstvo      
    Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018      
Komunálny odpad   153 166,12 201,03      
Veľkoobj. odpad   59,14 35,04 50,6      
    tony tony tony      
Plasty   9,465 8,1 6,1      
Sklo   16,6 13,31 10,05      
Kov   14,475 2,63 1,885      
Papier   5,68 8,705 6,406      
VKM   0,28 0,47 0,26      
Elektro odpad   4,85 3,06 1,6      
Gumo odpad   3 2,14 2,28      
Bioodpad a jedle oleje   0,317 0,384 0,353      
Textil   3,253 3,532 1,327      




ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
Množstvo uloženého odpadu na skládku: 251,63 ton 201,16 ton 212,16 ton
Množstvo vyseparovaného odpadu: 30,261 ton 42,331 ton 57,89 ton




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zberný dvor Streženice (ul. Družstevná - areál Družstva) - 

bude v bežnej prevádzke: od 07.04.2021 (streda)

 

Otváracie hodiny:

STREDA:   14:00h. - 16:30h.

PIATOK:    14:00h. - 16:30h.

SOBOTA:   09:00h. - 12:00h.

Počas sviatkov zatvorené a nepriaznivého počasia zatvorené.

 

Na zbernom dvore zbierame:

- Elektroodpad

- Gumoodpad

- Plasty

- Kov

- Veľkoobjemový odpad

- Kartóny a papier

 

-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Zber plastov  a kovov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2021

 

10.04.2021- Sobota - zber po obci

08.05.2021- Sobota - zber po obci

05.06.2021- Sobota - zber po obci

12.07.2021- Pondelok - zber po obci

07.08.2021- Sobota - zber po obci

04.09.2021- Sobota - zber po obci

09.10.2021- Sobota - zber po obci

06.11.2021- Sobota - zber po obci

04.12.2021- Sobota - zber po obci

 

a to vždy od 08.00 hod. do 13:00 hod.

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Vývoz skla bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2021


22.04.2021

21.05.2021

21.06.2021

22.07.2021

20.08.2021

13.09.2021

21.10.2021

22.11.2021

21.12.2021


-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 


Rok 2021 

Január: 12.01.2021, 26.01.2021

Február: 09.02.2021, 23.02.2021

Marec: 09.03.2021, 23,03,2021

Apríl: 06.04.2021, 20,04,2021

Máj: 04.05.2021, 18.05.2021

Jun: 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021

Júl:   13.07.2021, 27.07.2021

August: 10.08.2021, 24.08.2021

September: 14.09.2021, 28.09.2021

Október: 12.10.2021, 26.10.2021

November: 09.11.2021, 23.11.2021

December:  07.12.2021, 21.12.2021




Autor: Starosta Obce | Štvrtok, 28.02.2019 20:40, Aktuality,

GDPR

SamosprávaInformacia Obec Streženice OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV čítať tu


Autor: Obec Streýenice | Utorok, 29.05.2018 16:30,

SamosprávaVarovné signály.pdf
Odporúčanie pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Odporúčanie-obce-CO.pdf




V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Streženiciach informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti mesta v oblasti civilnej ochrany, vyplývajúce zo Zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva Obce Streženice“ (zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok).
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.



Autor: Obec Streženice | Utorok, 29.01.2013 11:43, 5847 čitateľov

POŽIARNA OCHRANA

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí !!!




Autor: Obec Streženice | Utorok, 29.01.2013 11:21,

Evidencia obyvateľstva

SamosprávaPočet obyvateľov k 01.11.2018 v obci Streženice je: 1001
Počet obyvateľov k 01.09.2019 v obci Streženice je: 1024
Počet obyvateľov k 01.04.2020 v obci Streženice je: 1036
Počet obyvateľov k 01.01.2021 v obci Streženice je: 1061




Vítame
 

Spomíname


Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 11:00,



Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 10:00, 6518 čitateľov

Vítame nových občanov Streženíc.



Autor: Obec Streženice | Pondelok, 28.01.2013 10:00, 7324 čitateľov

Výročná správa, rozpočet

Samospráva

-Výročná správa 2020
-Záverečný účet obce r.2020 

-Výročná správa 2019
-Záverečný účet obce r.2019 

-Výročná správa 2018 
-Záverečný účet obce r.2018 

-Výročná správa 2017 
-Záverečný účet obce r.2017 

-Výročná správa 2016 
-Záverečný účet obce r.2016 

-Výročná správa 2015
-Záverečný účet obce r.2015 

-Výročná správa 2014.
-Záverečný účet obce r.2014

-Výročná správa 2013.
-Záverečný účet obce r.2013

-Výročná správa 2012.
-Záverečný účet obce r.2012.

-Výročná správa 2011.
-Záverečný účet obce r.2011.


-Výročná správa 2010.
-Záverečný účet obce r.2010.

 

Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja - PHSR

Obec Streženice - na stiahnutie

 

 

Rozpočet obce:


Rozpočet obce na rok 2018 :  schválený OZ dňa 12.12.2017

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2019 :  schválený OZ dňa 13.12.2018


Príjmy - dokument

Výdaje - dokument

Úprava rozpočtu č.1

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2020 :  schválený OZ dňa 13.12.2019

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument

Úprava rozpočtu č.1

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument


Rozpočet obce na rok 2021 : schválený OZ dňa 11.12.2020

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument



Autor: Obec Streženice | Piatok, 27.05.2011 22:00,

Úradné formuláre

Samospráva

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti platné pre rok 2020

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, ...

dokument na stiahnutie 

Poučenie pre vypísanie DzN


Stavebné konanie:

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia.
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.
- Návrh na kolaudáciu stavby.
- Žiadosť o odňatie pôdy z PF.
- Ohlásenie drobnej stavby.
- Ohlásenie drobnej stavby-prípojky.
- Ohlásenie udržiavacích prác.
- Oznámenie o začatí stav. prác.
- Žiadosť na odstránenie stavby. 

Žiadosť o pledĺženie platnosti SP
Žiadosť o predĺženie termínu ukončneia stavby



Ostatné:

- Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva.

- Žiadosť o povolenie výrubu drevín.

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Žiadosť o odňatie pôdy z PF
Verejné obstarávanie

Autor: Obec Streženice | Piatok, 27.05.2011 22:00,

   1  2   Ďalšia

Prejsť na:

Náhodné fotky

IMG_9581.JPG

IMG_5568.JPG

IMG_5367.JPG

IMG_9553.JPG



Oznamy obce


Najbližšie podujatia

Svadba
9.10.2021
...

Stužková
15.10.2021
...

Katarínska zábava ZŤP
20.11.2021
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.