Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Jana Margetínová
obecnyurad@obecstrezenice.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 
Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Povinne zverejňované informácie

Prehľad predpisov

Právne predpisy:

* zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
* zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
* zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
* zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
* zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
* zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
* ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia
* zákon č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, odmenovania poslancov * a zastupcov starostov obcí. Zástupca starostu

[ Faktúry | Objednávky | Zmluvy ]

Náhodné fotky

P1090991.JPG

IMG_5851.JPG

IMG_4849.JPG

Uvitanie_2.jpgOznamy obce


Najbližšie podujatia

Katarínska zábava ZŤP
20.11.2021
...

Posedenie pod jedličkou ZŤP
29.12.2021
...

Fašiangová zábava
26.2.2022
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.