Menu
Obec Streženice
ObecStreženice

Civilná ochrana

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

112 – Integrovaný záchranný systém

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
jednotné číslo tiesňového volania

150 - Hasičský a záchranný zbor

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí volajte

155 - Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte

158 - Políciu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámeni

042 46 75 135  - Obecný úrad v Streženiciac

v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
 • Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti s narušením VD Liptovská mara

 Obec vykonáva vyrozumenia subjektov podľa „Plánu vyrozumenia obce“. Varovanie
obyvateľstva je zabezpečené na ohrozenom území prostredníctvom územného systému
varovania. Vykonané bude predovšetkým sirénami, pričom ohrozenie vodou bude v zmysle
Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. použitý 6 minútový stály tón. Dohovorený signál sa ihneď
po jeho ukončení dopĺňa slovnou informáciou v informačných prostriedkoch obce.

 

Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti s únikom nebezpečných chemických látok
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov.


Keď zaznie varovný signál sirény: (mimo doby pravidelného preskúšania )
Pri pobyte v budove

 • zostaňte vo vnútri,
 • treba sa riadiť pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,
 • sledujte vysielanie miestneho rozhlasu,
 • neopúšťajte ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie,
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si evakuačnú batožinu, nezabudnite si vziať so sebou doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • ubezpečte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj,
 • budovu opustite len na pokyn.

Pri pobyte mimo budovu

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni,
 • priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.                               

Vždy platí !!!

Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a  prostriedky na ochranu povrchu tela.

Ochrana hlavy - odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je v hodné natiahnuť
kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku
a podobne).Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom
flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy
alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké,
lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu - všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh - veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

 • celý povrch tela musí byť zakrytý,
 • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
 • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

Žiadna spoločnosť nemôže byť na vznik mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky a formu organizovaného násilia dokonale pripravená, ale musí byť pripravená tak dobre, ako je to len možné. K tomu musí byť vytvorená vhodná organizační štruktúra, zaistené jej materiálno technické vybavenie, dokonalá komunikácia a výmena objektívnych a neskreslených informácií a tiež systematické preškoľovanie a precvičovanie. Je lepšie byť teoreticky a prakticky dobre pripravení a tieto znalosti a schopnosť nikdy nepoužiť, ako sa spoliehať na ad hoc predvádzané rozhodnutia až na mieste nešťastia


Opatrenia pred evakuáciou

 • Vypnúť elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek.
 • Uhasiť otvorený oheň a spaľovacie zariadenia.
 • Uzatvoriť hlavné uzávery vody a plynu.
 • Odpojiť anténne systémy od prijímačov.
 • Pozatvárať všetky okná.
 • Pripraviť si evakuačnú batožinu.
 • Zamknúť dvere bytu, domu.

  
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny

 • pre deti do 25 kg
 • pre dospelých do 50 kg

  
Čo vám nemá chýbať v batožine?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

                                                          
Zásady prvej pomoci
Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život,
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
 • urýchliť zotavenie.

 
Ako postupovať?
Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.
 
Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
 • pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest,
 • pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
 • pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca, venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte! Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na OÚ v Streženiciach

 • telefón:  042 46 75 135
 • 0905 597 891 -  starosta

 

hore

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 11 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 20/11 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 16/11 °C
sobota 1. 6. slabý dážď 18/10 °C

Sviatok a výročie

Dnes je 29.5.2024

Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:42