Menu
Obec Streženice
ObecStreženice

Poplatky za cintorín

Prevádzkový poriadok cintorína

Tento prevádzkový poriadok aktualizuje Cintorínsky poriadok obce Streženice, schválený obecným zastupiteľstvom v Streženiciach dňa 24.4.2007, ako Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2007.

 • Určuje spôsob prenájmu miest (hrobov) na cintoríne
 • Stanovuje poplatky za poskytovanie cintorínskych služieb

Správcom cintorína je obec Streženice, ktorá sa vo vlastnej réžií stará o vonkajší vzhľad a poriadok na cintoríne, údržbu verejnej zelene, čistotu, údržbu múrov a oplotenia, úpravu chodníkov, technické vybavenie a zariadenie domu smútku, dodávku úžitkovej vody a odvoz smetí a pozostatkov z kvetov z hrobov.

Prenájom miesta na cintoríne

 • Obec prenajíma hrobové miesta jednotlivým žiadateľom- nájomcom, na dobu 10 rokov odo dňa pochovania, na základe plánu hrobových miest na cintoríne. Po uplynutí stanovenej doby možno prenájom obnoviť novou platbou na ďalšie 5 ročné obdobie.
 • Právo na miesto sa preukazuje potvrdením o zaplatení a podpísanou zmluvou o prenájme hrobového miesta s obcou Streženice
 • Obec na miestnom cintoríne v Streženiciach povoľuje určenie hrobového miesta len občanom s trvalým pobytom v obci Streženice
 • Nájomca, ktorý nemá v obci trvalý pobyt môže však obec požiadať o určenie hrobového miesta s rodinnou tradíciou (v rodinnom hrobe)
 • Obec na povinnosť obnovy platby po uplynutí 10-tich rokov a následne po každých 5-tich rokoch nájomcu upozorní. Ak sa na upozornenie nereaguje, obec po uplynutí jedného roka prenájom hrobu zruší, odstráni príslušenstvo hrobu (pomník) a miesto určí pre ďalšieho žiadateľa.

Úprava hrobového miesta

 • Jednohrob pre dospelú osobu: šírka 1,1m, dĺžka 2,45m
 • Dvojhrob pre dospelú osobu šírka 2,1m, dĺžka 2,45m
 • Hrob pre dieťa do 14 rokov šírka 0,9m, dĺžka 2,0m
 • Hrob pre dieťa do 6 rokov šírka 0,8m, dĺžka 1,4m
 • Urnové miesto, ľudský plod šírka 0,6m, dĺžka 0,6m

Uvedenú plochu ohraničuje priestor obrubníka a pomníka hrobu.

Cenník cintorínskych služieb

Za prenájom domu smútku a chladiarenského zariadenia 10€/každý začatý deň

 • Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov = 35€
 • Nájomné za detský a urnový hrob na dobu 10 rokov = 20€
 • Nájomné za hrobku na dobu 10 rokov = 70€
 • Nájomné za uloženie urny v kolumbáriu na dobu 10 rokov = 250€
 • Zmena z hrobového miesta na hrobku = doplatok 55€
 • Predĺženie nájmu na ďalšie 5 ročné obdobie 50% z nájomného

Tento Prevádzkový poriadok cintorína bol schválený obecným zastupiteľstvom ako uznesenie
č. 12/2023 dňa 16.3.2023.

hore

Kalendár

Počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 18 °C 11 °C
štvrtok 5. 10. zamračené 18/9 °C
piatok 6. 10. oblačno 19/10 °C
sobota 7. 10. slabý dážď 18/9 °C

Sviatok a výročie

Dnes je 4.10.2023

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:50

Slnko zapadá:18:20